giełda biznesu i nieruchomości
aaaa.jpg
baner yes1.jpg
Portal - Regulamin Portalu
Regulamin Portalu
Redakcja: Concept INTERMEDIA
Publikacja: 20.05.2010, wyświetleń: 14608
Pdf
DRUKUJ

Regulamin Portalu „Giełda Biznesu i Nieruchomości"

 • Zamieszczona w portalu „www.biznes.czestochowa.pl" Giełda Biznesu i Nieruchomości stanowi bazę nieruchomości terenowych i obiektowych o różnych formach własności, zlokalizowanych na terenie Częstochowy i subregionu częstochowskiego.
 • Celem Giełdy jest dostarczenie informacji o terenach i obiektach inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy i subregionu częstochowskiego oraz umożliwienie kontaktu między inwestorami a właścicielami gruntów, obiektów produkcyjnych, hal magazynowych, pomieszczeń biurowych itd.
 • Przedmiotem oferty mogą być zlokalizowane na terenie Częstochowy i subregionu częstochowskiego:

            -  tereny inwestycyjne o powierzchni powyżej 2000 m2

            -  obiekty przeznaczone pod przemysł, handel i usługi, o powierzchni powyżej 500 m2

 • Przedmiotu oferty/ogłoszenia nie mogą stanowić działki rekreacyjne oraz budynki mieszkalne/mieszkania.
 • Przedmiotu Ogłoszeń nie mogą być komunikaty od poszukujących pracy, oferujących sprzedaż/zakup produktów w ilościach niehurtowych, oferty towarzyskie, matrymonialne i inne z kategorii tzw ogłoszeń drobnych.
 • Portal skierowany jest do osób prawnych i prywatnych, chcących zamieszczać ogłoszenia i ofert inwestycyjne w Internecie, a tym samym przedstawić je szerokiemu gronu odbiorców.
 • Giełdę Biznesu i Nieruchomości prowadzi Urząd Miasta Częstochowy.
 • Zamieszczanie ofert/ogłoszeń w Giełdzie Biznesu i Nieruchomości jest bezpłatne.
 • Urząd Miasta Częstochowy nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tytułu prowadzenia Giełdy i zamieszczania ofert w bazie danych.
 • Odpowiedzialność za treść, wiarygodność i aktualność podanych w ofercie ponosi Zgłaszający.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną związaną z ogłoszeniem lub zamieszczaną ofertą. Zamieszczający ogłoszenie/ofertę oświadcza, że jest ono zgodne ze stanem faktycznym, regulaminem serwisu oraz, że ogłoszenie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich.
 • Wiarygodność treści zamieszczanych w portalu nie jest kontrolowana. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami serwisu są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa serwisu, który nie jest stroną tych umów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w portalu spoczywa na jego użytkownikach. „Giełda Biznesu i Nieruchomości" nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o potrzebach Ogłoszeniodawców. Treści ogłoszeń mają wyłącznie charakter informacyjny.
 • Urząd Miasta Częstochowy nie pośredniczy w bezpośrednich kontaktach pomiędzy zainteresowanymi, jak również nie uczestniczy w żaden sposób w negocjacjach pomiędzy stronami transakcji.
 • Osoba zgłaszająca ofertę ma obowiązek poinformować administratora o wszelkich zmianach i aktualizacjach oferty.
 • Oferta niezaktualizowana jest usuwana z portalu po okresie 2 miesięcy od daty publikacji.
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie portalu do innych celów - sprzecznych z jego charakterem i przeznaczeniem. Zabrania się zamieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm, używania wyrazów niecenzuralnych, zamieszczania ofert i ogłoszeń o treści sprzecznej z polskim bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, obyczajowe, zamieszczania nieprawdziwych informacji, które będą wprowadzały w błąd osoby korzystające z serwisu. Stanowczo zabrania się umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem.
 • Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania Ogłoszeniodawcy naruszające kwestie prawne mogą być przekazywane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia/oferty bez podania przyczyny, jak również usunięcia ogłoszenia/oferty naruszającej regulamin portalu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, spowodowanych np. awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, zastrzega sobie także prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania modyfikacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu.
 • Dane kontaktowe osób korzystających z portalu, mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji.
 • Zabrania się przetwarzania, wykorzystywania i upowszechniania danych osobowych użytkowników.
 • Użytkownik zamieszczający ogłoszenie/ofertę zobowiązuje się i uwolnić portal od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, ewentualnie poniesionych w wyniku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zawartych w regulaminie zobowiązań.
 • Użytkownik publikujący (wyrażający tym samym zgodę na wykorzystanie) autorskie materiały w postaci zdjęć zrzeka się wszelkich rekompensat, wynagrodzeń oraz roszczeń względem Administratora z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści.
 • Użytkownik poinformuje Administratora o transakcjach przeprowadzonych z wykorzystaniem portalu. 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
ESSC ZF TRW_rekrutujemy.jpg